Kvadrat


Pressmeddelanaden och nyheter

Kvadratkonsulterna Michel Boutros och Charlotte Albertsson berättade om ett kundcase där VR skapar nya mötesmöjligheter för verksamheten.

Kvadratkonsulterna Michel Boutros och Charlotte Albertsson berättade hur VR skapar nya mötesmöjligheter för verksamheten.jpg

Kvadratkonsulterna Michel Boutros och Charlotte Albertsson berättade om ett kundcase där VR skapar nya mötesmöjligheter för verksamheten.
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:953kb