2019-01-21 15:24Nyheter

​Kvadrat tecknar ramavtal med Chalmers

null

Kvadrat har efter upphandling tecknat avtal med Chalmers Tekniska Högskola. Avtalet ger även Göteborgs Universitet och högskolorna i Halmstad, Skövde och Borås möjlighet att avropa konsulttjänster från Kvadrat. Avtalet gäller projektledning för IT-projekt och träder i kraft 1 mars 2019.

- Vi samarbetar redan med Chalmers och våra konsulter trivs väldigt bra med Chalmers som uppdragsgivare. Därför är vi glada att vi fått förnyat förtroende och hoppas att utöka vårt samarbete under avtalsperioden så att vi även får hjälpa högskolorna i Halmstad, Borås och Skövde när de behöver spetskompetens inom IT, säger Anna Edshage, vice VD i Kvadrat Göteborg.

Chalmers upphandling var upplagd så att kvalitet premierades framför pris, vilket passar leverantörer av seniora specialister. Att Kvadrat Göteborg fick teckna avtal beror på att man erbjuder hög kompetens, lång erfarenhet och hög leveranssäkerhet.

För mer information, kontakta:

Anna Edshage

v.VD Kvadrat Göteborg

0705 60 55 77

anna.edshage@kvadrat.se


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge och Sundsvall. Följ oss gärna på Linkedin.


Kontaktpersoner

Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby