2019-06-28 16:02Pressmeddelande

Bli lycklig, bli egen - Kvadrat skapar lyckoindex med hjälp av Novus

null

Företaget Kvadrat har genomfört en lyckoundersökning tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Konsulter som är anslutna till Kvadrat visar sig vara signifikant mer lyckliga än konsulter med andra anställningsformer.

Maria Hellström, VD på Kvadrat, förklarar varför man vill veta hur lyckliga Sveriges konsulter är på jobbet:

– Kvadrats konsulter är egenföretagare som anslutit sig till oss. Vår idé är enkel - frihet och entreprenörskap föder lycka och lyckliga människor gör ett bättre jobb. Vi tycker att fler ska få möjlighet till frihet och lycka, därför har vi tagit fram ett lyckoindex att utgå ifrån.

För att kunna jämföra graden av lycka hos konsulter med olika anställningsformer anlitades undersökningsföretaget Novus. Uppgiften var att skapa ett lyckoindex som gör det möjligt att årligen mäta lyckan hos konsulter i Sverige. Kvadrats egenföretagare hamnade klart i topp.

– Kvadrats lyckoindex hamnade på 88, övriga egenföretagare på 79 och anställda på 78. Det är mycket trevlig läsning för oss, säger Maria Hellström.

Överlag visade undersökningen att konsultbranschen består av en relativt välmående skara yrkesmänniskor. Det som framförallt skiljer sig är möjligheter till bättre balans mellan arbete, familj, vänner och fritid, om friheten att välja uppdrag och den egna utvecklingen.

Vill du ta del av hela undersökningen, kontakta:

Maria Hellström, koncernchef Kvadrat
Tel: 073-66 777 54
maria.hellström@kvadrat.se

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Örebro, Borlänge och Sundsvall. Följ oss gärna på Linkedin.


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge och Sundsvall. Följ oss gärna på Linkedin.


Kontaktpersoner

Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby