2022-11-21 15:13Pressmeddelande

En av tre stressad på jobbet

Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik.Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik.

En av tre anställda svenskar upplever att de är stressade på jobbet och en av fem har ett ohållbart arbetsliv. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat.

Att ha en bra balans mellan jobb och fritid har blivit en viktigare fråga efter pandemin. Fyra av tio värderar balans i livet högre nu än jämfört med innan pandemin. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare.

De flesta, sex av tio av de tillfrågade, tycker att de har ett hållbart arbetsliv och att de kommer att kunna fortsätta arbeta på samma nivå som de gör idag i många år framåt. Dessutom är en majoritet nöjda med sitt ansvar och sina arbetsuppgifter. Egenföretagare är mer nöjda än anställda.

Kvinnor och unga mest drabbade
Några siffror sticker dock ut negativt. En av tre anställda - och var fjärde egenföretagare - är stressade på jobbet. Kvinnor svarar i högre utsträckning än män att de har sämre balans mellan arbete och fritid. I samma område finns det även åldersskillnader: Yngre har sämre balans än äldre. Den mest oroande siffran är att en av fem (21 procent) säger att de inte har ett hållbart arbetsliv.

– Pandemin verkar ha ökat betydelsen av balans och hållbarhet i arbetslivet och samtidigt möjliggjort balans för många via hybridarbete. Men även om de flesta svenskar tycks ha det bra så finns det fortfarande oroväckande skillnader mellan kvinnor och män, säger Isac Hellwig, VD för Kvadrats Innovation och inkubatorverksamhet Inkubik. 

Högre lön och frihet
För att kunna få till ett bättre och lyckligare arbetsliv är det högre lön som står högst (26 procent) på önskelistan. På andra plats bland saker som skulle ge ett mer lyckligt arbetsliv ligger större frihet i hur mycket man kan jobba (14 procent) och på tredje plats mindre stress (12 procent).

– Hög lön är en av pusselbitarna till ett bra och hållbart arbetsliv, men forskare har gång på gång visat att det endast sker marginella förbättringar när vi når en viss lönenivå. Efter den nivån värdesätter vi frihet och balans som ofta går hand i hand för att skapa ett hållbart liv, säger Isac Hellwig.

 Siffror från Kantar Sifo-undersökningen  

 

Anställda

Egenföretagare

Upplever negativ stress i arbetet

32 %

23 %

Nöjd med mina arbetsuppgifter

75 %

82 %

Nöjd med mitt ansvar

76 %

82 %

 

 

 

Anställda

Egenföretagare

Har du en bra balans mellan
arbete och fritid?

Ja

57 %

64 %

Nej

16 %

16 %

 

 

 

Anställda

Egenföretagare

Har du ett hållbart arbetsliv?

Ja

57 %

59 %

Nej

21 %

20 %

 

 

 

Total

Viktigaste förändringen
för att få ett ännu
lyckligare arbetsliv
de kommande åren

Högre lön

26 %

Kan välja själv hur mycket
jag vill jobba

14 %

Mindre stress

12 %


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under juni 2022.  Totalt intervjuades 1161 personer i åldern 18-65 år som arbetar på kontor hela eller delar av sin arbetstid, samt 553 egenföretagare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. Mer resultat av undersökningen finns att läsa i Kvadrats rapport Det lyckliga arbetslivet.


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi över 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge, Sundsvall och Umeå.


Kontaktpersoner

Isac Hellwig
VD Kvadrat Inkubik
Isac Hellwig
Ansvarig för innovation och inkubatorverksamhet.
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby