2021-04-27 05:00Pressmeddelande

Konsultföretaget Kvadrat möter det globala teknikskiftet

Amir Daii, Carolin Mihic och Pelle Melin, Kvadrat Tech Stockholm.Amir Daii, Carolin Mihic och Pelle Melin, Kvadrat Tech Stockholm.

Konsultföretaget Kvadrat startar nu ett 100% dedikerat teknikbolag – Kvadrat Tech Stockholm, med syfte att samla branschens främsta experter inom de nya tekniska områdena. Kvadrat Tech kommer inte bara erbjuda marknaden tekniska specialister, utan också kunna hjälpa till med att sätta spelplan och förutsättningar för kundernas förflyttning till ny teknik. Genom att ställa strategiska diagnoser samt genomföra workshops och förstudier blir Kvadrat Tech en partner för alla som ser ett behov av att förnya sina digitala strategier. Utbildning och kompetensöverföring och att ge ett starkt bidrag till omvärldens innovationskraft, blir Kvadrat Tech:s huvuduppgift. 

Inom kompetensområdet finns en stor mängd experter som jobbar utspridda över marknaden som fristående konsulter. Kvadrat Tech:s strategi är att samla dessa under ett varumärke.

Världen står inför ett teknikskifte av sällan skådat slag. Under de kommande tio åren kommer en stor del av det vi idag ser som självklara arbetsuppgifter för mänskligheten att försvinna och ersättas med automatisering, digitalisering, artificiell intelligens, uppkopplad teknik, robotar och algoritmer. Utvecklingen går i accelererande takt och alla företag, myndigheter, organisationer och stater måste vara alerta och kompetenta för att kunna utveckla sina digitala strategier.

Idag är kunskapen om framtidens tekniska plattformar begränsad till en ganska liten grupp initierade specialister och experter. Det duger inte, vi måste jobba passionerat för att öka kompetensen om den nya tekniska framtiden, och vi måste jobba snabbt. Det finns stora möjligheter för alla som tar till sig den nya tekniken. Det finns också faror med att agera okunnigt. Det behövs organisationer som jobbar för att sprida kompetensen och som överbryggar de kompetensgap som finns mellan olika segment.

− Jag har med mig lång erfarenhet från teknikområdet och konsultbranschen in i rollen som VD. Kvadrat Tech finns i framkanten av den nya vågen av tekniska lösningar som kommer med digitaliseringen hos våra kunder. Vi erbjuder kostnadsfria inspirationsföreläsningar för kunder som vill starta upp sitt digitaliseringsarbete. Vi har även en expertpanel där kunder kan få hjälp med specifika problem av 500 passionerade kvadratkonsulter. Vi hjälper till att skapa värde i kundernas affärskritiska projekt och verksamhetsdelar. Behöver de till exempel implementera ny teknik i gamla produktlösningar är vi helt rätt partner. Parallellt arbetar vi med proaktiv och uppsökande rekrytering för att hitta nya kandidater. Vi tror att vi genom ett eget bolag för Tech ökar vår chans att attrahera både rätt konsulter och rätt kunder. Det känns jättekul att ha fått förtroendet att leda Kvadrats Tech-satsning, säger Pelle Melin, VD för Kvadrat Tech Stockholm.

Kvadrat grundades 1988 - av konsulter, för konsulter. Drygt 30 år senare är vår modell mer relevant än någonsin. Visionen "Världens lyckligaste yrkesmänniskor" ger oss en tydlig riktning in i framtiden. Vi vill se människor utvecklas och nå sin fulla potential som egenföretagare och entreprenörer i en trygg gemenskap med människor de litar på och trivs tillsammans med. Kvadrat ger dig som konsult och egenföretagare stöd med försäljning, marknadsföring, ramavtal, kompetensutveckling och utbildning. Samtidigt blir du en del av en större gemenskap med möjlighet att fokusera på det du tycker är allra roligast. Idag är vi ca 500 seniora spetskonsulter med kontor i tio svenska städer.


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge och Sundsvall.