2022-10-03 05:00Pressmeddelande

Två av tre svenskar har ett lyckligt arbetsliv

Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik.Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik.

Två av tre svenskar trivs på jobbet och tycker att de har ett lyckligt arbetsliv. Högre lön, större frihet och mindre stress skulle göra att ännu fler trivs på jobbet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat har låtit göra.

De flesta svenskar är nöjda med både ansvar och arbetsuppgifter på jobbet och bedömer att kan fortsätta arbeta på samma nivå som idag i många år framåt. Egenföretagare är lyckligare än anställda, 72 procent respektive 65 procent svarar att de har ett lyckligt arbetsliv. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare.

Samtidigt svarar var femte svensk att de inte har ett hållbart arbetsliv. En av tre anställda (32 procent) och 23 procent av egenföretagarna är stressade på jobbet. För att kunna få ett ännu bättre arbetsliv är det högre lön som står högst (enligt 26 procent) på önskelistan. På andra plats ligger större frihet i hur mycket man kan jobba (14 procent) och på tredje plats mindre stress (12 procent).

– Det är glädjande att många känner att de trivs på jobbet. Men en stor andel har en arbetssituation som inte är långsiktigt hållbar. Undersökningen visar att kvinnor och personer med lägre inkomster i större utsträckning bedömer att deras arbetsliv inte är hållbart, säger Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. 

En av tre vill starta eget
Var tredje (36 procent) anställd drömmer om att starta eget. De starkaste drivkrafterna är friheten att få välja vad man vill jobba med, att kunna styra över sin tid och att förverkliga sig själv. Som största motstånd för att våga starta eget uppges den ekonomiska risken, brist på affärsidé och att tidpunkten inte bedöms vara rätt just nu.

– Intresset är stort för att starta eget. Vi såg att nyföretagandet ökade under pandemin och den trenden ser ut att hålla i sig. Att ökad frihet är en stark drivkraft ser vi på flera håll i undersökningen men också att egenföretagare faktiskt är både lyckligare och mindre stressade, säger Isac Hellwig.

För många chefer
I undersökningen har även ställts frågor om ledarskap. De flesta anställda är nöjda med sin chef men enligt en av fem tillfrågade finns det för många chefer på arbetsplatsen. En av tio tycker inte att man behöver någon chef. Det stöd man främst vill ha från en bra chef är frihet, att få vara fri i sin yrkesroll och frihet över sin tid. Att lära sig något nytt från chefen är viktigt för varannan anställd.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under juni 2022 och är en del i Kvadrats rapport Det lyckliga arbetslivet. Totalt intervjuades 1161 personer i åldern 18-65 år som arbetar på kontor hela eller delar av sin arbetstid, samt 553 egenföretagare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. Fler resultat av undersökningen finns att läsa i rapporten.Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi över 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge, Sundsvall och Umeå.


Kontaktpersoner

Isac Hellwig
VD Kvadrat Inkubik
Isac Hellwig
Ansvarig för innovation och inkubatorverksamhet.
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby