2022-11-14 13:56Pressmeddelande

Två av tre svenskar har ett lyckligt arbetsliv

Tobias Falck, VD Kvadrat Malmö.Tobias Falck, VD Kvadrat Malmö.

Två av tre svenskar trivs på jobbet och tycker att de har ett lyckligt arbetsliv. Högre lön, större frihet och mindre stress skulle göra att ännu fler trivs på jobbet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat har låtit göra. I Skåne och Blekinge ser vi tendens till att fler än genomsnittet har ett lyckligt arbetsliv, 75% mot 65%, som är genomsnittet i landet.

Liknande tendenser syns även i frågor om hållbart arbetsliv och balans i livet. Anställda i Skåne och Blekinge säger sig ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv, 68% jämfört med riksgenomsnittet på 57%. När det gäller att ha balans i livet sticker egenföretagare i Malmö ut, med 76% jämfört med genomsnittet som är 64%.

Sett till landet som helhet är de flesta svenskar nöjda med både ansvar och arbetsuppgifter på jobbet och bedömer att kan fortsätta arbeta på samma nivå som idag i många år framåt. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare.

Egenföretagare är i genomsnitt lyckligare än anställda, 72 procent respektive 65 procent svarar att de har ett lyckligt arbetsliv.

Samtidigt svarar var femte svensk att de inte har ett hållbart arbetsliv. En av tre anställda och 23 procent av egenföretagarna är stressade på jobbet. För att kunna få ett ännu bättre arbetsliv är det högre lön som står högst (enligt 26 procent) på önskelistan. På andra plats ligger större frihet i hur mycket man kan jobba (14 procent) och på tredje plats mindre stress (12 procent).

–  Noterbart är att en hel del upplever arbetsplatsen som trivsam och att jobbet möter upp mot förväntningarna. Extra kul med tendensen som visar att vi skåningar tillsammans med Blekinge lever ett något lyckligare arbetsliv jämfört med snittet nationellt. Samtidigt ser vi att en oroväckande hög andel med en arbetssituation som inte är långsiktigt hållbar och vi känner alltför väl till riskerna från negativt stresspåslag. Det framgår tydligt att för denna grupp är kvinnor överrepresenterade tillsammans med personer med lägre inkomster, säger Tobias Falck, VD för Kvadrat Malmö.

En av tre vill starta eget
Var tredje (36 procent) anställd drömmer om att starta eget. Friheten att få välja vad man vill jobba med, att kunna styra över sin tid och att förverkliga sig själv är de starkaste drivkrafterna. Men det finns även hinder. Största motståndet för att starta eget uppges vara den ekonomiska risken, brist på affärsidé och att tidpunkten inte bedöms vara rätt just nu.

– Vi upplever att det finns ett stort intresse av att starta eget bolag. Anledningarna till varför man vill starta eget varierar men som under undersökningen visar är friheten det dominerande skälet. Under pandemin ökade nyföretagandet och det är väldigt kul att se att denna tendens håller i sig. Samtidigt som vi ser i undersökningen att just ökad frihet är en tydlig drivkraft kan vi se att egenföretagare upplever sig själva mindre stressade och faktiskt lyckligare – och ännu lite lyckligare är skåningarna vilket är extra kul att, säger Tobias Falck.

Chefen ska stötta
De flesta anställda är nöjda med sin chef och företagskulturen på jobbet men enligt en av fem tillfrågade finns det för många chefer. En av tio tycker inte att man behöver någon chef. Det stöd man främst vill ha från en bra chef är frihet, att få vara fri i sin yrkesroll och frihet över sin tid. Och att lära sig något nytt från chefen är viktigt för varannan anställd.

Tillbaka på kontoret
Många är tillbaka på kontoret efter pandemin. 43 procent jobbar nu fem dagar i veckan på kontoret. Och det är man ganska nöjd med, 65 procent vill fortsätta jobba som idag, även om en fjärdedel vill jobba mindre på kontoret.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under juni 2022.  Totalt intervjuades 1161 personer i åldern 18-65 år som arbetar på kontor hela eller delar av sin arbetstid, samt 553 egenföretagare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Mer resultat av undersökningen finns att läsa i Kvadrats rapport Det lyckliga arbetslivet.Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi över 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge, Sundsvall och Umeå.


Kontaktpersoner

Tobias Falck
VD Kvadrat Malmö
Tobias Falck
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby