2021-09-29 05:00Pressmeddelande

Kvadrat Borlänge tilldelas ramavtal hos Gävle kommun

Anders Dahlberg, Affärsområdesansvarig Kvadrat Borlänge. Anders Dahlberg, Affärsområdesansvarig Kvadrat Borlänge.

Kvadrat har efter upphandling valts ut att teckna ramavtal med Gävle kommun som innefattar flera beställare i form av kommuner & myndigheter inom Gävleborgs län. Ramavtalet avser kompetens inom systemutveckling, arkitektur, IT-säkerhet, ledning, styrning och systemförvaltning och omfattar såväl resurskonsulttjänster som uppdragskonsult-tjänster.

Avtalet löper över två år med möjlig förlängning i ytterligare två år, med en avtalstid på totalt fyra år. Uppskattad årlig volym är ca 15 MSEK. IT är av fundamental betydelse för Gävle kommuns framgång och utveckling när det gäller både företag och medborgare. Inom kommunen ser man ett ökat behov av digitalisering inom samtliga verksamhetsområden. 

Syftet med upphandlingen är att säkerställa löpande tillgång av kompetenta och lösningsorienterade konsulter utifrån beställarnas behov. En av Gävle kommuns övergripande strategier innebär att de ska kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential. Så utöver det traditionella IT-konsultområdet vill man också kunna få stöd med kompetens inom området för innovation och implementering av ny teknik inom områden som AI, IoT, automation, robotisering, blockkedjor, maskininlärning och autonoma enheter.

- Kvadrat Borlänge är väldigt glada över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla Gävle kommun och dess beställare på den digitala resa man nu tar sig an. Gävleborgs län sätter mål inom miljö och socialt ansvarstagande högt på agendan i sin strategi. Det känns jättebra för oss, Kvadrat har varit klimatneutralt i tio år och det kommer bli både roligt och intressant att få vara med och bidra med Kvadrats höga kompetens och förmåga till innovation, säger Anders Dahlberg, Affärsområdeschef Kvadrat Borlänge AB.

Konkurrensen i upphandlingen var hög. Totalt lämnade 45 bolag in anbud på sju olika områden. Kvadrat lämnade anbud på fem av dessa och fick tilldelning på samtliga. Sju anbud per område valdes ut för att skriva avtal.


Ämnen: Ramavtal

Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge och Sundsvall.


Kontaktpersoner

Anders Dahlberg
Affärsområdesansvarig Kvadrat Borlänge
Anders Dahlberg
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby