2021-06-17 05:00Pressmeddelande

Kvadrat Linköping tilldelas ramavtal hos Tekniska verken

Sara Kallblad, VD Kvadrat Linköping.Sara Kallblad, VD Kvadrat Linköping.

Kvadrat har efter upphandling valts ut att teckna ramavtal med Tekniska verken i Linköping AB. Ramavtalet omfattar kompetens inom systemutvecklingstjänster där Tekniska verken är i behov av resurskonsulttjänster såväl som uppdragskonsulttjänster.

Avrop på avtalet kan komma att ske inom IT- avdelningens alla områden men också i respektive verksamhet och ort där Tekniska verken har verksamhet. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till tre förlängningar om ett år vardera.

En av Tekniska verkens övergripande strategier innebär att de ska kunna utnyttja digitaliseringens fulla potential. De har som målsättning att Tekniska verken-koncernen ska utveckla en egen informationsfabrik och att år 2025 ska en betydande del av deras intäkter komma ifrån informationsbaserade tjänster.

För att åstadkomma detta behövs ytterligare utvecklingsförmåga inom koncernen som ska utveckla både nya plattformar, tillämpningar och tjänster för att tillgodose både interna och externa informationsbehov.

– Vi är väldigt glada att Kvadrat fått förtroendet att utveckla detta tillsammans med Tekniska verken och vara med på den här spännande resan. Vår förmåga till innovation och Tekniska verkens ambitiösa mål att genom smarta och effektiva lösningar bli världens mest resurseffektiva region är en vinnande kombination. Ett av våra mål är bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Sara Kallblad VD Kvadrat Östergötland.

Konkurrensen i upphandlingen var hög. Upphandlingen genomfördes genom förhandlat förfarande där 48 bolag anmälde intresse varav tolv kvalificerade sig till att få lämna anbud efter en kvalitetsutvärdering, därefter valdes fem anbud ut för avtal.


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi ca 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge och Sundsvall.


Kontaktpersoner

Sara Kallblad
VD Kvadrat Linköping
Sara Kallblad
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby