2022-12-21 06:00Pressmeddelande

Var femte svensk är helst sin egen chef

Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik.

En av fem svenskar tycker att det är för många chefer på arbetsplatsen och lika många vill helst av allt vara sin egen chef. Det visar en Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat låtit göra.

Chefen har ett stort ansvar för att de anställda ska må bra på jobbet. Men många har starka åsikter om chefer, visar resultatet av Kvadrats nya Sifo-undersökning där över 1000 tjänstemän tillfrågats. Hälften av de tillfrågade tycker att de har en bra chef och 80 % är helt eller delvis nöjda med företagskulturen där de jobbar. Däremot tycker var femte att det finns för många chefer på arbetsplatsen.

Ett arbete utan chef kan kännas lockande. Var tionde svensk säger att de inte behöver någon chef och på frågan om man helst skulle vara sin egen chef svarar 17 procent ja.

Högst upp på listan över vad man önskar av en bra chef hamnar att få vara fri i sin yrkesroll, att få stöd i svåra situationer men även inspiration och någon som bidrar till arbetsglädje. Att ha en chef man kan lära sig av är viktigt för varannan person.

– Frihet är centralt för ett lyckligt yrkesliv och vi vet att lyckliga medarbetare presterar bättre. Därför är det chefens intresse att möjliggöra frihet. Men ökad frihet kräver även ökat ansvar, självledarskap och tillit till sina kollegor. Något som verkligen sattes på prov under pandemin, där många chefer säkert själva upplevde att deras roll utmanades, säger Isac Hellwig, ansvarig för Kvadrats innovations- och inkubatorverksamhet Inkubik.

Drömmen om eget företag
Var tredje (36 procent) person drömmer om att starta eget. De huvudsakliga drivkrafterna är att själva få bestämma vad de jobbar med, att ha mer frihet över sin egen tid och att förverkliga sig själv. De hinder man tycker står i vägen för att våga starta eget är i prioritetsordning ekonomisk risk, brist på affärsidé och att det inte är rätt tid just nu.

– Att få vara sin egen chef är drömmen för många. Ofta handlar det om att våga ta steget, framför allt ser vi i den här undersökningen att det finns många kvinnor och äldre som tvekar. I princip alla av de hundratals egenföretagare som jag stöttat genom åren ångrar i efterhand att dom inte tog klivet det tidigare, säger Isac Hellwig.

Siffror från Kantar Sifo-undersökning 

Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag har en bra chef

Instämmer helt

47%

Instämmer delvis

38%

Instämmer inte alls

12%

Tveksam/ vet ej

4%

 

Hur väl instämmer du i följande påstående?
Vi har för många chefer på mitt företag

Instämmer helt

18%

Instämmer delvis

30%

Instämmer inte alls

43%

Tveksam/ vet ej

9%

 

Hur väl instämmer du i följande påstående?
Jag är helst min egen chef

Instämmer helt

17%

Instämmer delvis

47%

Instämmer inte alls

29%

Tveksam/ vet ej

7%

 

Hur väl instämmer du i följande påstående?
Jag behöver ingen chef

Instämmer helt

9%

Instämmer delvis

35%

Instämmer inte alls

52%

Tveksam/ vet ej

4%

 

 

 

Viktigt

Inte viktigt

Vad önskar du främst från en bra chef?

Frihet i min yrkesroll

89 %

1 %

Bollplank i svåra situationer

88 %

2 %

Någon som inspirerar och skapar arbetsglädje

84 %

3 %

Stöttning för att jag ska må bra på jobbet

81 %

4 %

Vägledning och styrning i mitt arbete

64 %

9 %

Någon som jag kan lära av

49 %

18 %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under juni 2022. Totalt intervjuades 1161 personer i åldern 18-65 år som arbetar på kontor hela eller delar av sin arbetstid. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel. Undersökningen är del av en rapport som finns att läsa på Kvadrats webbplats: Det lyckliga arbetslivet.


Om Kvadrat

Kvadrat är Sveriges lyckligaste konsulter − landets största bolag för egenföretagande konsulter. Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av konsultens expertis och egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas. Kvadrat bildades 1988 och idag är vi över 500 Kvadratare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Örebro, Borlänge, Sundsvall och Umeå.


Kontaktpersoner

Isac Hellwig
VD Kvadrat Inkubik
Isac Hellwig
Ansvarig för innovation och inkubatorverksamhet.
Mikael Atterby
Kommunikationsansvarig
Mikael Atterby